Hopp til innholdet

Lekkasje og tømme Varmvannsbereder

  En varmtvannsbereder vil typisk vare fra 8 til 12 år og trenger lite vedlikehold, men noen ganger kan man oppleve at varmtvannsberederen lekker. Hvis det skjer vil som oftest noen små reparasjoner løse problemet ganske raskt.

  Hvorfor VVB lekker

  De vanligste årsakene til at varmtvannsberederen lekker er:

  • Ødelagt tappeventil. En ødelagt tappeventil vil gjøre at varmtvannsberederen lekker fra undersiden av tanken. Dette er en enkel fiks med en ny tappeventil.
  • Korrosjon. Sedimentoppbygging over tid kan rust, sprekker og hull i bunnen av tanken. Hvis dette er problemet må du bytte ut hele tanken med en ny.
  • Løse vanntilkoblinger. Normal slitasje og bruk kan over tid løsne tilkoblingene på tanken og forårsake lekkasje. Normalt vil tilstramming eller bytte av tilkoblingene løse problemet.
  • Ødelagt trykk/temperaturventil. Disse regulerer trykk og temperatur på innsiden av tanken og skaper lekkasje hvis brist.

  Vannlekkasjen kan også skyldes andre ting, eller en kombinasjon. Det beste er å ringe en rørlegger for korrekt reparasjon.

  Ting å gjøre hvis det lekker

  • Slå av sikring og strøm til VVB.
  • Slå av vanntilførselen. Det burde være en stoppventil tilkoblet røret som leder til varmtvannsberederen, skru denne med klokken til ventilen er helt stengt.
  • Tøm varmtvannsberederen.
   – Når du skal tømme varmtvannsberederen så må du finne tappeventilen på undersiden av tanken, fest en hageslange til den og før den bort til nærmeste sluk.
   – Åpne opp tappeventilen.
   – Hvis vannet renner langsomt skyldes det som oftest et vakum i tanken. Åpne opp lufteventilen på toppen eller en varmtvannskran i huset slik at luft slipper inn og vannet burde flomme.

  Å gjøre små reparasjoner selv kan hjelpe deg med å spare penger og få bedre økonomi i hverdagen, forhåpentligvis kan denne guiden hjelpe deg med de enkle varmtvannsbereder spørsmålene dine, men kontakt din rørlegger for korrekt diagnose og reparasjon.